*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,112 madde altında toplam 31,472 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 791 adet kelime arandı.
Son arananlar: karine1, aspirin, Kayıt, kapris, çita.

Son güncelleme: 24 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Lat agglutinatio Lat agglutinare, agglutinat- zamkla yapıştırmak +ion Lat ad+ gluten, glutin- zamk, tutkal +are Fr/İng agglutination zamkla yapıştırma, dilbilinde basit bileşenleri ardarda ekleyerek bileşik kelimeler yapma

Fr agnostique bilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse İng agnostic a.a. (İlk kullanım: 1870 T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895).) EYun a(n)+ gnōstikós γνωστικός zbilen, bilgisi olan EYun gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- zbilmek +ik-

EYun agorá/agýris αγορά/αγύρις ztoplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı EYun ageírō αγείρω ztoplanmak << HAvr *əger- HAvr *ger- toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh

Fr agoraphobie açık alan korkusu

Fr/İng agro+ [bileşiklerde] tarım, çiftçilik EYun ágros άγρος ztarla, çiftlik << HAvr *agro- a.a. << HAvr *h1agro-

Fr agrafe çengelli iğne << EFr graffe çengel Ger *krappōn çengel, kanca

Fr agrandissement büyüme, büyütme Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek +ment << OLat aggrandire a.a. OLat ad+ grandus büyük

Fr agrégat toplama şey, birden fazla mineralin bileşiminden oluşan kayaç Lat aggregatus [pp.] Lat aggregare sürü haline getirmek Lat ad+ grex, greg- hayvan sürüsü +are

Fr agrément onaylama, benimseme Fr agréer uymak, onaylamak +ment << OLat aggratare a.a. Lat ad+ gratus makbul, hoşa giden << HAvr *gʷrə-to- HAvr *gʷerə-3 makbul olmak

Fr agression saldırı, saldırganlık Lat agressio a.a. Lat aggredi, aggress- üstüne yürümek +ion Lat ad+ gradi, gress- yürümek, adım atmak

agu

çoc

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.