*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3068 adet kelime arandı.
Son arananlar: balon, Ozan, kup, paspas, Arkadaş, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Rus agitprop ajitasyon ve propaganda, Rus Komünist Partisi Merkez Komitesinin bir şubesi § Rus agitátsia ajitasyon Rus propagánda

Fr agglomérat [pp.] yığıntı, karışık dolgu malzemesi Fr agglomérer katışık bir kütle yapmak Lat ad-glomerare a.a. Lat ad+glomus, glomer- top şeklinde nesne +are≈ Lat globus a.a.

Lat agglutinatio Lat agglutinare, agglutinat- zamkla yapıştırmak +ionLat ad+gluten, glutin- zamk, tutkal +areFr/İng agglutination zamkla yapıştırma, dilbilinde basit bileşenleri ardarda ekleyerek bileşik kelimeler yapma

Fr agnostique bilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse İng agnostic a.a. 1870 T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895). EYun a(n)+gnōstikós γνωστικός zbilen, bilgisi olan EYun gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- zbilmek +ik-

EYun agorá/agýris αγορά/αγύρις ztoplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı EYun ageírō αγείρω ztoplanmak << HAvr *əger- HAvr *ger- toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh

Fr agoraphobie açık alan korkusu

Fr/İng agro+ [bileşiklerde] tarım, çiftçilik EYun ágros άγρος ztarla, çiftlik << HAvr *agro- a.a. << HAvr *h1agro-

Fr agrafe çengelli iğne << EFr graffe çengel Ger *krappōn çengel, kanca

Fr agrandissement büyüme, büyütme Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek +ment<< OLat aggrandire a.a. OLat ad+grandus büyük

Fr agrément onaylama, benimseme Fr agréer uymak, onaylamak +ment<< OLat aggratare a.a. Lat ad+gratus makbul, hoşa giden << HAvr *gʷrə-to- HAvr *gʷerə-3 makbul olmak

Fr agression saldırı, saldırganlık Lat agressio a.a. Lat aggredi, aggress- üstüne yürümek +ionLat ad+gradi, gress- yürümek, adım atmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.