*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,124 madde altında toplam 31,501 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2389 adet kelime arandı.
Son arananlar: mesir, kunt, rehin, manifold, periskop.

Son güncelleme: 18 Ekim 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İt abborda yanaş! İt abbordare yanaşmak, kenarına bitişmek İt ad+ bordo kenar, kıyı

İng aborigine yerli, özellikle Avustralya yerlisi Lat aborigine yerli, Rome kentinin en eski ailelerine verilen ad Lat ab+ origen, origin- kök, asıl

≈ Moğ abura- korumak, kurtarmak, yardım etmek

Fr/İng abra cadabra büyü sözü Lat abra cadabra a.a.

İng abrasive aşındırıcı, zımpara Lat abradere aşındırmak, zımparalamak +()tiv° Lat ab+ radere, ras- traş etmek, çizmek, aşındırmak

Ar abraş أبْرَش z [#brş afˁal sf.] çilli, alaca benekli (at) Ar baraş بَرَش zçil, benek (özellikle atta)

Yun aprílios απρίλιος zNisan ayı Lat aprilis a.a. Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça

Fr absolut mutlak, salt Lat absolutus [pp.] a.a. Lat absoluere yalıtmak, arıtmak, tenzih etmek +()t° Lat ab+ soluere

Fr absorber emmek, özümsemek Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek Lat ab+ sorbere emmek << HAvr *srebh- a.a.

Fr abstrait soyut, özet, hülasa << Lat abstractus [pp.] a.a. Lat abstrahere bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak +()t° Lat ab+ trahere, tract- çekmek

Fr absurd saçma, anlamsız Lat absurdus a.a. Lat ab+ surdus sağır ve dilsiz << HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.