*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,124 madde altında toplam 31,501 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2269 adet kelime arandı.
Son arananlar: but, içtimaiyat, feriştah, tebliğ, irat.

Son güncelleme: 17 Ekim 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< OTü beltek kusurlu konuşan, peltek

Fr pelure meyve kabuğu, zar, soymuk, ince kâğıt Fr peler derisini yüzmek +()tura << Lat pilare [den.] yolmak Lat pilus kıl, saç

Fr peluche uzun tüylü kadife << OLat *piluceus tüylü Lat pilus kıl, tüy

YLat pelvis leğen kemiği Lat pelvis leğen

Fa panba پنبه zpamuk << OFa pambak a.a.

Fa panāh ڀناه zsığınma, iltica; sığınak, melce

İng penalty 1. her çeşit ceza, 2. futbolda ceza atışı Fr pénalité hukuk dilinde ceza OLat poenalitas a.a. Lat poenalis +itas Lat poena bir suça karşılık ödenen cereme, ceza, kan bedeli +al° EYun poinḗ ποινή zkan bedeli, kısas, cereme << HAvr *kʷoi-nā- HAvr *kʷei- kan bedeli ödemek, kan davası gütmek

Fa bādgīra/bādcīra بادگيره zhava deliği § Fa bād rüzgâr, yel Fa gīr tutan +a

Fa panc پنج zbeş << OFa panç a.a. << HAvr *penkʷe a.a.

Fa panca پنجه zbeşli şey, el, özellikle yırtıcı kuş veya vahşi hayvan eli Fa panc پنج zbeş +a

Fr pénétration içeri girme, içine işleme, duhul etme Lat penetratio a.a. Lat penetrare [den.] a.a. +()tion Lat penes alt, iç, bir şeyin derin kısmı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.