*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,102 madde altında toplam 31,142 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5718 adet kelime arandı.
Son arananlar: Çarşamba, deizm, rastık, Tebellür, kasaba, .

Son güncelleme: 17 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Yun/EYun maíandros μαίανδρος zdolambaç, kıvrılarak akan su öz Maíandros Büyük Menderes nehri

Ar mandil مندل z [#mndl q.] peçete, peşkir Aram manṭiliyūn מנטליון za.a. EYun mantḗlion μαντδήλιον z [küç.] a.a. Lat mantēle/mantellum a.a. +ion2Lat manutergium el bezi § Lat manus el Lat tergere silmek

OYun mandrákion μανδράκι z [küç.] «ağılcık», liman ağzına inşa edilen koruma suru EYun mándra μάνδρα zağıl, etrafı çevrili alan +ion2

Fa banafşa بنفشه za.a. << OFa vanavşak a.a. ≈ Ave *vana-vaxşa- orman otu Ave vaxşaiti, vaxş- yetişmek, bitmek (bitki)

<< TTü ne menend ne gibi, neye benzer

<? öz Menemen İzmir'e yakın bir kasaba

Fr méningite beyin zarı enfeksiyonu EYun méninks, mening- μένινξ, μενιγγ- zzar, kılıf << HAvr *mēms- et, yumuşak doku

Fa mānand مانند zbenzeyen Fa/OFa māndan ماندن zdüşündürmek, benzemek +and≈ Ave manah akıl, düşünce, ruh << HAvr *men-1 düşünmek

~? Fa mīnā-vaş ميناوش zemaye, parlak cila § Fa mīnā مينا zboncuk, mine Fa vaş وش zbenzer, gibi

Ar manfā منفا z [#nfw mafˁal iz/m.] sürgün yeri Ar nafā نفى zdışladı, sürgün etti

Ar manfaˁa(t) منفعة z [#nfˁ mafˁala(t) iz/m.] fayda, çıkar Ar nafaˁa نَفَعَ zyararlı idi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.