*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,443 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5668 adet kelime arandı.
Son arananlar: soğur-, mahsur, ali, melal, Sı-.

Son güncelleme: 21 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr mèche fitil, saç tutamı << OLat micca lamba fitili

Ar machūl مجهول z [#chl mafˁūl mef.] bilinmeyen Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

Ar madār مَدار z [#dwr mafˁal msd.] 1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru Ar dāra دَارَ zdöndü

Ar maddāh مدّاه z [#mdh faˁˁāl mesl.] medhedici, övgü düzen Ar madaha مَدَهَ zövdü

Ar madanī مدنى z [#mdn nsb.] kentli, özel olarak Medine'li Ar madīna(t) مدينة zkent, devlet

Ar madanī مدنى zşehirli

Ar madad مَدَد z [#mdd faˁal msd.] el uzatma, yardım Ar madda مَدَّ zuzadı

Ar madfūn مدفون z [#dfn mafˁūl mef.] gömülmüş Ar dafana دفن zgömdü

Ar madχal مَدْخَل z [#dχl mafˁal iz/m.] 1. giriş, dahil olma (masdar), 2. giriş yeri, kapı (ismi mekân) Ar daχala دَخَلَ zgirdi

Fr médical tıbba ilişkin Lat medicus hekim +al- Lat mederi ilgilenmek, kaygılanmak, tedavi etmek +ic- << HAvr *med- gerekeni yapmak

Ar madīna(t) مدينة z [#mdn mafˁila(t) ] 1. yargı çevresi, hüküm alanı, 2. kent, kent devleti, Yun pólis karşılığı Aram mədīnā/mədīnthā מדינא/מדינתא z [#dyn] a.a. Aram dīn דִּין zyargılama, hükmetme

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.