Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

mülga

mülahaza

Ar mulāḥaẓa(t) ملاحظة z [#lḥẓ mufāˁala(t) III msd.] gözden geçirme, değerlendirme Ar laḥaẓa لَحَظَ zgöz attı, baktı

mülakat

Ar mulāḳā(t) ملاقاة z [#lḳy mufāˁala(t) III msd.] buluşma, karşılaşma Ar laḳā لَقَا zaldı, karşıladı, yüz yüze geldi

mülayim

Ar mulāˀim ملائم z [#lAm mufāˁil III fa.] uyan, uygun, uyumlu Ar laˀama لأم zonardı, tedavi etti

mülazım

Ar mulāzim ملازم z [#lzm mufāˁil III fa.] 1. eş, ekli, iliştirilmiş, 2. birine bağlı olarak hizmet eden, yardımcı Ar lazima لزم zilişti, gerekti

mülevves

Ar mulawwaṯ ملوّث z [#lws̠ mufaˁˁal II mef.] pis, bulaşık Ar lawwaṯa لَوَّثَ z [II f.] pisletti, bulaştırdı Ar lawaṯa لَوَثَ zkirli idi

mülga

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mülġā: Lağv edilmiş.

Ar mulġā ملغَى z [#lġw mufˁal IV mef.] lağv ve fesh edilmiş Ar laġā لغا zboş ve geçersiz idi

 ilga


10.10.2014
mülhak

Ar mulḥaḳ ملحق z [#lḥḳ mufˁal IV mef.] ilhak edilmiş, eklenmiş Ar laḥaḳa لحق zkatıldı, eklendi

mülhem

Ar mulham ملهم z [#lhm mufˁal IV mef.] ilham edilmiş Ar alhama إلهام z [IV f.] yuttu, ilham edindi

mülhit

Ar mulḥīd ملحيد z [#lḥd mufˁil IV fa.] pagan, dinsiz, dinden çıkan Ar alḥada ألحد z [IV f.] dinden çıktı Ar laḥd لحد zeski Roma tarzında mezar veya ölü gömme

mülk

Ar milk/mulk مِلك/مُلك z [#mlk fuˁl msd.] 1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı Ar malaka ملك zsahip idi, egemen idi

mülki

Ar mulkī ملكى z [nsb.] mülke veya memlekete ilişkin Ar mulk ملك zmülk, memleket