*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,112 madde altında toplam 31,472 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 773 adet kelime arandı.
Son arananlar: tüy, gringo, sonda, cezve, müzehhep.

Son güncelleme: 24 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr chloroforme kimyada bir bileşim (İlk kullanım: 1834 Jean-Baptiste Dumas, Fr. kimyacı.) § Fr chlore klor Fr formyl metil grubunun eski adı

Fr claustrophobie kapalı yer korkusu YLat claustrophobia (İlk kullanım: 1879 B. Ball, İng. hekim.) § Lat claustrum kapalı yer (Lat claudere, claus- kapatmak ) EYun phóbos φόβος zkorku

Fr cloche 1. çan, kampana, 2. alt kısmı çan şeklinde genişleyen eteklik << OLat clocca çan Kelt

İng clause alt tümce, sözleşme maddesi Lat clausula [küç.] retorikte cümlenin kapanış bölümü, sözleşmenin son maddesi Lat claudere, claus- kapatmak +ul- << HAvr *klāu- a.a.

İng water closet tuvalet ve lavabo içeren küçük oda Fr closette [küç.] küçük kapalı yer, odacık Fr clos kapalı +ette << Lat clausus a.a.

Bul knez кнез z Rus knyaz князь zprens, kral Ger *kuningaz a.a.

İng know-how yol ve yöntem bilgisi § İng know bilmek (<< Eİng cnáwan a.a. HAvr *gnō- a.a. ) << HAvr *gnēə- a.a. İng how nasıl

<< ETü koy- koymak, bırakmak << ETü kod- a.a.

Fr/İng koala Avustralya'ya özgü memeli hayvan Avustral kūla/kūlla a.a.

Fr coalition siyasi ittifak, güç birliği Lat coalitio a.a. Lat coalescere, coalit- birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak +ion Lat con+ alescere [frq.] yetişmek, boy atmak Lat alere büyütmek << HAvr *al-3 yetişmek, büyümek

Fr cobalte metalik bir element EAlm kobolt maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin [mod. kobold]

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.