*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1687 adet kelime arandı.
Son arananlar: formül, albatros, attar, Kumandan, tılsım, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng herbicide ot kıran § Lat herba ot Lat +cidus kıran, öldüren

Fa harcāyī هر جايى zher yere ait, yerinde durmayan, sebatsız § Fa har هر zher Fa cāy جاى zyer

Ar harc ū marc هرج و مرج zkargaşa, kaos

Yun χárakion χάρακιον zfidanlara destek için dikilen kazık << EYun χáraks χάραξ za.a. +ion2EYun χarássō χαράσσω zbilemek, çentmek, kazmak, kazımak

Fr hérétique İng heretic zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan Lat haereticus a.a. EYun ʰairetikós ἁιρετικός zseçmeci, mezhepçi EYun ʰaireō almak, seçmek

Fa χargala خرگله z1. yaban eşeği, 2. sürü halinde eşek § Fa/OFa χar خر zeşek (≈ Ave χara- a.a. ) Fa gala گله zsürü (<< EFa garda- a.a. )

Ar ḥarīf حريف z [#ḥrf faˁīl sf.] 1. sanatkâr, meslek erbabı, 2. meslektaş, yoldaş, colleague Ar ḥarafa حرف zbozdu, çizdi; meslek veya sanat icra etti

Ar harīsa(t) هريسة z [#hrs faˁīla(t) ] dövülmüş buğday ve etten yapılan bir yemek, keşkek

§ Fa har هر zher Fa/OFa kas كس zkişi, kimse ≈ EFa kaşçī herhangi biri, bir kimse

Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu § EYun Hermês ἑρμῆς z EYun Afrodite αφροδιτε z

Fr hérmetique İng hermetic gizli ilimlere ilişkin, batıl EYun ʰermetikós ἑρμετικός zHermes'çi, a.a. öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı +ik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.