*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1110 adet kelime arandı.
Son arananlar: elektrik, yerel, genetik, epizot, yapağı, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr détail 1. perakende (satış), 2. ayrıntı Fr détailler kesip ayırmak, perakende satmak Fr de+taille kesim

İng detective kriminel araştırma görevlisi İng detect ortaya çıkarmak, keşfetmek +ivLat detegere, detect- örtüsünü kaldırmak, açmak, açığa vurmak Lat de+tegere, tect- örtmek

Fr détecteur İng detector ortaya çıkaran, keşfeden, a.a. İng to detect ortaya çıkarmak, keşfetmek

Fr détergent İng detergent bir tür kimyasal temizleyici 1938 Procter & Gamble Co., Amer. kimya şirketi. Lat detergere, deters- silmek, temizlemek +ent-Lat de+tergere, ters- temizlemek

Fr déterminisme insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş Fr déterminer belirlemek +ism-Lat determinare bir şeyi bir şeyden sınırla ayırmak, belirlemek Lat de+terminare sınırlamak Lat terminus sınır +are

İng detox [abb.] 1. otomobilin zehirli gaz emisyonunu azaltma (1970), 2. bünyeyi alkol veya uyuşturucudan arıtma (1972), 3. sağlığa zararlı alışkanlıklardan arınmak için yapılan rejim (1975) İng detoxify zehirden arındırma İng de+toxify zehirlemek

Fr détonateur bomba patlatıcı cihaz, fünye Fr détonner patlamak +orLat de+tonare, tonat- gümbürdemek, gürlemek << HAvr *(s)tenə- gök gürlemek

Fr de+détoné [pp.] yanlış seslendiren Fr toner seslendirme, tonlama OLat tonare a.a. Lat tonus ses perdesi +are

dev

Fa/OFa dēv ديو zİran mitolojisinde kötü ruhlu efsane yaratığı, iblis << EFa daiva- a.a. ≈ Ave daēva- Zerdüşt inancında kötülük tanrısı, iblis << HAvr *deiwos tanrı HAvr *dyeus gün, güneş, güneş tanrısı

Ar dawāˀ دواء z [#dwy faˁāl msd.] ilaç

Fr dévaluation İng devaluation paranın değerini düşürme İng devaluate değersizleştirmek, değerini düşürmek +ion 1914 İng. İng de+value değer

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.