Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

bisturi

biseksüel

Fr bisexuel İng bisexual iki cinsiyetli

bisiklet

Fr bicyclette [küç.] «küçük iki tekerli» Fr bicycle «iki tekerli», bir velosiped modelinin adı +et° (İlk kullanım: 1865 Pierre Lallement, Fr. sanayici.)

bisküvi

Fr biscuit «çifte kavrulmuş», iki kez pişmiş kurabiye § Fr bis iki kez Fr cuit pişmiş (Fr cuire pişirmek ) << Lat coquere

bismillah

Ar b'ismi-llāh بسم الله zAllahın adıyla

bistro

Fr bistro kafe, küçük bar Rus bistro çabuk

bisturi

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
bisturi: Eti yarmakta kullanılan küçük cerrah bıçağı.

Fr bistouri ameliyat bıçağı Fa ustura traş bıçağı

 ustura

Not: Fransızca sözcük belki Türkçe aracılığıyla nihai olarak Farsçadan alıntıdır. Farsça sözcüğün erken bir aşamada inisyal /b/ sesini kaybettiği varsayılabilir.


02.10.2014
bit|mek

<< ETü büt- tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak

bit1

<< ETü bit hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak

bit2

İng bit [abb.] İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları OLat binarius ikişerli Lat bini çift, ikişer +ari°

bitap

Fa bītāb بى تاب zhararetsiz, güçsüz § Fa yoksunluk edatı Fa tāb تاب zhararet, güç

bitaraf

Fa bīṭaraf بيطرف ztarafsız § Fa yoksunluk edatı Ar ṭaraf