Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

şen

şemail

Ar şamāˀil شَمائل z [#şml faˁāˀil çoğ.] huylar, eşkal, karakteristikler Ar şimāl شِمال z [fiˁāl t.] aslî özellik, tabiat Ar şamala شَمَلَ zkucakladı

şemame

Ar şamāma(t) شمامة z [#şmm faˁāla(t) mr.] güzel kokusu için yetiştirilen bir tür mini kavun Ar şamma شمّ zgüzel koktu

şempanze

Fr chimpanzé bir tür büyük maymun Tshiluba kivili-chimpenze taklit-adam, a.a.

şems

Ar şams شمس z [#şms] güneş ≈ Aram şimşā שִׁמְשָׁא za.a. ≈ Akad şamşu, şamaş a.a.

şemsiye

Ar şamsiyya(t) شمسيّة z [nsb.] göneşe mensup, güneşlik Ar şams شمس z [#şms] güneş

şen

"mamur ... mutlu" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
niteki köyü şen tutasıŋ ḥāṣılı artuk virür [mahsulü çok verir], kullukçı [hizmetkâr, köle] daχı şen olsa kullığı artuk ider şeneltmek "imar etmek" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ḥaḳ teˁalā diledi ki cihānı şenelde [mamur kıla] şenlik "mamur" [ Anonim Tevarih- Al-i Osman, 1555]
hem bī-nihāye iller ve vilāyetler idi ve şénlik yérler idi

(Erm şén շէն zmeskûn, mamur, abad ) ~? Fa *şen Ave şi-/şiti- yerleşmek, ikamet etmek, kalabalık olmak

Not: İslami döneme ait Farsça sözlüklerde bu sözcük görülmez. Ancak Erm şén, Gürc şeni "meskûn yer, köy" ve Süry şainā "meskûn yer, başarı, neşe" biçimleri, ortak İrani kaynağa işaret ederler.

Benzer sözcükler: şen şakrak, şenlenmek, şenlik


09.09.2017
şenaat

Ar şanāˁa(t) شناعة z [#şnˁ faˁāla(t) msd.] kötülük, habislik, fesat Ar şanuˁa شنُع zçikin ve habis idi

şeni

Ar şanīˁ شنيع z [#şnˁ faˁīl sf.] çirkin, habis Ar şanuˁa شنع zçirkin idi

şeniyet

Ar şaˀn شأن z [#şAn faˁl msd.] şey, nesne, olgu

şer1

Ar şarr شرّ z [#şrr faˁl msd.] kötülük Ar şarra شرّ zkötülük etti

şer2

Ar şarˁ شَرْع z [#şrˁ faˁl msd.] 1. yol, rota, 2. özellikle İslam dininin yolu, İslami hukuk Ar şaraˁa شَرَعَ z1. başladı, girişti, 2. yasa koydu, düzenledi