şömine

şov

İng show gösteri İng to show göstermek Ger *skauan bakmak, görmek << HAvr *(s)keuə- dikkat etmek

şoven

Fr chauvin aşırı milliyetçi kimse öz Nicolas Chauvin Hyppolite ve Théodore Cogniard'ın Cocarde Tricolore (1831) adlı vodvil gösterisinde aşırı milliyetçi karakter

şöbiyet

Ar şabˁiyya(t) شبعيّة z [#şbˁ y. msd.] tıka basa yeme, fazlasıyla doyma Ar şabiˁa شبع zçok yedi, doydu, gına geldi +īya(t)

şöhret

Ar şuhra(t) شهرة z [#şhr fuˁla(t) msd.] belirme, öne çıkma, tanınma Ar şahara شهر zbelirdi

şölen

≈ Fa şīlān شيلان zhükümdar ziyafeti Moğ şilün/şölün çorba, sulu yemek

şömine

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
yaldızlı Venedik aynaları, mermer şömine ve ipekli perdeler

Fr cheminée [pp. fem.] bacalı ocak << OLat caminata [pp. fem.] Lat caminus ocak +()t° EYun kamīnos καμίνος zkubbeli taş fırın, tandır, evren

 kemer

Bu maddeye gönderenler: kamineto


30.09.2017
şömiz

Fr chemise gömlek << OLat camisia ≈ OYun kamísion uzun etekli gömlek ≈ Ar ḳamīṣ قميص za.a. Aram ḳūmīsthā קומיסתא za.a.

şövale

Fr chevalet [küç.] «beygircik», taşıyıcı iskele, üzerine resim tuvali yerleştirilen ayaklık Fr cheval at +et° << Lat caballus a.a.

şövalye

Fr chevalier 1. süvari, sipahi, 2. bir soyluluk sıfatı << Lat caballarius süvari Lat caballus at +ari°

şöyle

<< TTü şol ile +lAyU

ştrudel

Alm Strudel 1. burgaç, helezon, 2. helezon şeklinde yapılan bir hamur işi