Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

ünsiyet

ünite

Fr unité birlik, birim << Lat unitas a.a. Lat unus bir +itas

üniter

Fr unitaire birci, birlikten yana, tekil, birimsel YLat unitarius Lat unitas birlik +ari°

üniversel

Fr universel evrensel OLat universalis Lat universus biraraya gelmiş, bütün, tüm +al° § Lat unum bir Lat vertere, vers- dönmek

üniversite

Fr université üniversite OLat universitas 1. birlik, sendika, 2. 12. yy'da Bologna ve Paris'te öğrenci ve öğretim üyelerinin haklarını korumak üzere kurulan birliklere verilen ad Lat universus tüm, genel +itas

ünlem

TTü ünle- +Im

ünsiyet

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
mahabbetüŋ içinde bana üns [dostluk, yakınlık] vérdiŋ YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ünsiyyet: Masdariyet manasını mutazammın olan 'üns' ismine 'iyyet' edatı masdariyesi ilavesile teşekkül etmiş esassız ve yanlış bir lugatdir.

Ar uns انس z [#Ans fuˁl msd.] evcil ve alışık olma, evcillik, insancıllık +īya(t) Ar anisa أنس zalıştı, evcilleşti, yakınlık gösterdi, yumuşadı

 insan

Bu maddeye gönderenler: munis


02.09.2017
üre

Fr urée idrarı oluşturan kimyasal madde (İlk kullanım: 1803 Fr.) YLat urea a.a. EYun oúron ούρον zidrar << HAvr *əwor-so- HAvr *wers-2 damlatmak, akıtmak

üre|mek

<< ETü üdre- çoğalmak, bereketli olmak ETü *üdür bereket? döl? +(g)A-

üremi

Fr urémie idrarda kanama

üretan

Fr uréthane İng urethane kimyada ürik asit esteri

+ürj

Fr +urge [bileşik adlarda] yapan, işleyen EYun +ourgos -ουργος z [dev.] a.a. EYun érgō έργω zyapmak, işlemek