Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

çavela

çatana

öz Çatana 1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate

çatı

<< OTü çatı/çatu ev çatkısı ETü çat- vurmak, karşılıklı koymak +I(g)

çatla|mak

≈ ETü çatıla- şaklamak, el çırpmak onom çat çarpma veya çatlama sesi +lA-

çatlak

TTü çatla- +Uk

çavdar

Fa çavdār/cawdār جودر zarpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar Fa caw جو zarpa, genelde tahıl, hububat ≈ Ave yava- a.a. ≈ Sans yava यव za.a. << HAvr *yewos a.a.

çavela

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şevalye شواليه: iki kulplu yayvan sepet. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
elindeki zıpkını çavelyaya saplı [balıkçı] [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
çavelye: kapaklı balık sepeti

?

Not: Sözcük yapı olarak İtalyancayı andırır, ancak İtalyanca karşılığı tesbit edilememiştir. TDK Türkçe Sözlük'te 1955 baskısından beri kullanılan "İt." ibaresi dayanaktan yoksundur.

Benzer sözcükler: çavalye, çavelya, çavelye


01.08.2014
çavlan

TTü çağla- +(g)An

çavuş

<< ETü çavuş «bağırgan», çeşitli askeri ve idari görevlilere verilen ad ETü *çav- seslenmek, ünlemek +Iş

çay1

~? Fa çāy چاى z1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek Çin ça' za.a.

çay2

<< OTü çay kuru dere, vadi

çaydanlık

TTü çaydān çay pişirme kabı +lIk § TTü çay Fa +dān kap, mahfaza