çar2

çapkın

<< OTü çapġun hızlı koşan (at), akın, saldırı OTü çap- hızlı gitmek, akın etmek +gIn

çapraş|mak

TTü çapar/çaparız karışık, çapraşık +Iş- TTü çap- vurmak, çalmak

çapraz

Fa çap-rāst چپ راست z«sol-sağ», zıt yönlerde gidip gelen, diyagonal, karşılıklı § Fa çap چپ zaykırı, sol (Fa çapīdan چپيدن zdönmek, sapmak ) Fa rāst راست zdüz, sağ

çapul

<< OTü çapağul akın, yağma OTü çap- koşmak, dörtnala gitmek, akın etmek +AgUl

çaput

<< ETü çapġut örme giysi ETü çap- vurmak? +Ut

çar2

"Rus hükümdarı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]

Rus tsar imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri

 kayser

Benzer sözcükler: çareviç

Bu maddeye gönderenler: çariçe


06.09.2017
çarçur

<< ETü çar çur abur cubur (yemek) ≈ onom şar şur şapırtı sesi

çardak

Fa çārṭāḳ چار طاق z«dört kemer», dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı, divanhane § Fa çār چار zdört Fa ṭāḳ طاق zkemer, tak

çare

Fa çār/çāra چاره/چار zyöntem, çözüm yolu << OFa çārak a.a. ≈ Ave çārā a.a.

çarık

<< ETü çaruk kaba ayakkabı

çariçe

Rus tsar +IçA