Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

çengi

çemkir|mek

onom

çemre|mek

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

çene

<< OTü çāŋa/çeŋe alt çene Fa çāna چانه zçene kemiği, alt çene << EFa çanu- a.a. << HAvr *genu-2 a.a.

çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
çengī üninden zümre māt olurıdı ve nüvāsından bülbül χacīl kalırıdı

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı

 çengel

Benzer sözcükler: çeng, çeng ü çağanak


11.12.2015
çent|mek

<< TTü çet-/çent- kertmek, bıçak ucuyla oymak <? TTü çat-

çeper

<< Fa çapar/çanbar چپر/چنبر z1. kuşak, halka, kasnak, 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe, 3. çit, çevre duvarı, çevirme Fa çapīdan چپيدن zdönmek

çepiş

<< ETü çepiş büyükçe keçi yavrusu ≈ Fa çapiş/çapuş چپش za.a.

çerçeve

Fa çārçūba چار چوبه zdört çubuk, dörtgen, a.a. § Fa çār چار zdört Fa çūba چوبه zçubuk (<< OFa çobak a.a. )

çerçi

<< OTü çerçi seyyar satıcı, pazarcı ?