*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,444 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5716 adet kelime arandı.
Son arananlar: kabil, arkaik, para 2, YUfka, bldr.

Son güncelleme: 21 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr arithmetique a.a. EYun arithmetikḗ αριθμετική zsayı saymaya ilişkin EYun arithmós αριθμός zsayı +ik- << HAvr *ərəi-dhmo- HAvr *rē(i)- saymak, akıl yürütmek

Fr arythmie İng arhythmy ritm bozukluğu, özellikle nabızda

Ar ˁārīya(t) عاريّة z [#ˁwr msd.] 1. ödünç, eğreti, 2. İslam hukukunda aynen iade şartıyla verilen borç Ar ˁāra عار zsakat ve kusurlu idi, eğreti idi

Ar *ˁarīza(t) عريضه z [#ˁrḍ faˁīla(t) ] Ar ˁaraḍa عَرَضَ zarz etti, diledi

<? öz Arjantin Güney Amerika'da bir ülke Fr Argentine a.a. İsp republica Argentina «gümüş cumhuriyeti» Lat argentum gümüş << HAvr *arg-ent- parlayan, ak HAvr *h2erĝ- parlamak, beyaz

Fr +arque İng +arch [bileşik adlarda] baş, reis EYun arχē αρχή zreis, önder EYun arχō αρχώ zbaşlamak, ilk olmak, baş olmak

<< ETü arık hendek ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk

Fr arc kemer, yay, kavis << Lat arcus a.a. << HAvr *arku- (ok ve) yay

<< ETü arka 1. art, sırt, 2. yar, dost ETü art +kA

TTü arka +tAş

Fr archaïque en eskiye ilişkin EYun arχaïkós αρχαïκός zen eskiye ait, ilkel EYun arχaîos αρχαῖος zilk, en eski (sıfat) +ik- EYun arχḗ αρχή zbaşlangıç (isim)

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.